Medlemsansökan

Enklast blir du medlem genom att skicka in 80 kronor (för par 120 kr) till Bankgiro 582-8140. Skriv "medlemsavgift" under meddelande och ange:
Namn
Postadress
E-postadress
Telefon- och mobilnummer
    
Har du frågor kan du e-posta vår kassör
Sven-Åke Brofors 
eller ringa honom på telefon 0734-03 88 87.
Vänliga hälsningar 
Sällskapet Pilsnerfilmens Vänner