Medlemsansökan

Enklast blir du medlem genom att skicka in 65 kronor (för par 100 kr) till Bankgiro 582-8140. Skriv "medlemsavgift" under meddelande och ange:
Namn
    Postadress
        E-postadress
            Telefon- och mobilnummer
    
Har du frågor kan du e-posta vår kassör
   Sven-Åke Brofors 
eller ringa honom på telefon 013-15 28 38.
Vänliga hälsningar 
Sällskapet Pilsnerfilmens Vänner