Välkommen till Pilsnerfilmens Vänner!

Under trivsamma former avnjuter vi svensk film från
företrädesvis 30- och 40-talet på en riktig biograf

Kommande filmkväll
2024


Mån 22 april
Två år i varje klass

 

Vädjan från valberedningen
Vid årsmötet med Pilsnerfilmens vänner 28 februari kunde någon ny styrelse tyvärr inte utses.
Därför togs då ett första beslut om nedläggning av föreningen. Stadgarna kräver att ett sådant beslut fattas av två årsmöten. 
Ett andra årsmöte kan äga rum relativt snart. Inbjudan meddelas senast en månad i förväg. Om det inte heller då går att utse ledamöter i styrelsen kan ett andra och avgörande beslut om nedläggning fattas. Än finns det alltså tid att förhindra en sådan sorglig utveckling. Valberedningen hoppas att några medlemmar inser lägets allvar och meddelar sitt intresse för styrelseuppdrag. Valberedningen har fått ett namn, vi behöver två till.
Vi måste alla hjälpas åt!

Hör av dig till
Håkan Johanson
0730 762805
hakjo1@gmail.com

Bo Norman
0705 135178
lokbosse@telia.com

Kära pilsnerfilmsvänner!
 
Hoppas ni haft en trevlig jul och ett härligt nyår.
Vi har nu planerat in årsmöte och två filmvisningar under våren
Dessa kommer att visas som restaurerade digitala filmer.

Vi hoppas också att kvällarna kommer bli välbesökta som de har varit tidigare.
Tips till er som komma och se en härlig pilsnerfilm. Varför inte bjuda en kompis på en härlig upplevelse, det behövs fler medlemmar i vår förening. 
Sedan har vi den ekonomiska aspekten att ta hänsyn till. Vi måste vara minst 50 besökare för att det ska gå runt.
Så var vid gott mod! Det finns fler filmer som väntar på oss.
 
Styrelsen
 
P.S.
 
Pilsnerfilmens vänner är som alltid välkomna med synpunkter, idéer och förslag till styrelsen:

Ordförande Göran Winström 0705-207 209  goran.winstrom@telia.com
Vice ordf. Anders Karlsson 073-719 31 67 bestorpbodda@gmail.com
Kassör Sven-Åke Brofors 0734-03 88 87 sven-ake.brofors@telia.com
Sekreterare  Birgitta Edelman 013-15 42 88 birgitta.edelman@telia.com
Klubbmästare Ulla Uvebran 070315 61 92  ulla.uvebrant@telia.com
Webbmaster Anders Karlsson 073-7193167    bestorpbodda@gmail.com
Ord ledamot Marie-Louise Brofors
Ord ledamot Rolf Edelman
Ersättare ledamot Lennart Angvik
Ersättare ledamot David Angvik


D.S.

Vägbeskrivning till Eklunda Bio, Bestorp

Sväng höger in på Bonäsvägen från stora vägen, när Du är i Bestorp 
   (och kommer från Linköping via Sturefors).
Finns små vägskyltar som ni kan följa.
Följ Bonäsvägen och kör över järnvägen.
Fortsätt c:a 200 m på Bonäsvägen, så ser Du Eklunda med sin
   parkeringsplats på vänster sida. 

OBS! Parkera bilen eftertänksamt så att många får plats och 
            så att Du inte spärrar vägen för utryckningsfordon 
            eller de boende i området!

  Filmsällskapet Pilsnerfilmens Vänner, som till en början under ett par år endast utgjordes av en grupp filmintresserade arbetskamrater på Linköpings Universitet, utvecklades så småningom till en regelrätt förening, som konstituerades vid ett möte i Bestorps Folkets Hus den 18 november 1999.
  Vi samlas ett par tre gånger vår och höst i "vår" mysiga biograf Eklunda Bio i Bestorp utanför Linköping, för att se på film. Om inte vädrets makter eller epidemisk farsot vill annorlunda, fyller vi vanligtvis samtliga filmsalens 100 platser. 
  Vi börjar filmkvällarna med att först intaga Bullens korv, pilsner och annat som klubbmästeriet har dukat upp i matsalen. Därefter går vi till filmsalongen där vi lyssnar till ett kort och inspirerande föredrag om den för kvällen aktuella filmen, som vi sedan avnjuter. 
Slutligen återsamlas vi i matsalen för att till en kopp kaffe med kaka prata om filmen och andra viktiga ting.

Läs senaste numret av 

Medlemsavgiften

Det är dags att betala vår hemula medlemsavgift, som är 80 kronor för enskild medlem och 120 kronor för par med samma adress.

Bankgiro: 582-8140

GDPR

Här kan du läsa Pilsnerfilmens Vänners policy att hanter personuppgifter enligt den nya förordningen GDPR. Länk till GDPR-dokument.

  Du, som vill avnjuta gammal fin svensk film på rätt sätt - på riktig biograf - under trivsamma former eller veta mera, tag kontakta med vår ordförande Göran Winström, tel: 013-156102 eller vår sekreterare Birgitta Edelman, tel: 013-154288. 
Har Du redan bestämt Dig för att bli medlem, så kan Du klicka här på medlemsansökan.

 

Vad är pilsnerfilm?

Filmer vi sett genom åren