Soldat Bom

Måndagen 25 september ser vi Soldat Bom från 1948 som höstens första film.
Det är en militärfars med vår oförliknelige Nils Poppe i huvudrollen, assisterad av bl. a. den nyligen bortgångna Inga Landgré och Gunnar Björnstrand.  Alla lovordades i sina roller. Filmen handlar om frikallade Fabian Bom som på grund av förälskelse hett åstundar att göra sin militärtjänst, med allehanda förvecklingar som följd.
Detta var den första i en serie av sju Fabian Bom-filmer.
Pressen: De flesta recensenter var mycket positiva, Lill (SvD) tyckte t.o.m. att Poppes Soldat Bom var jämförbar med Chaplins bästa.
Manus: Paul Schytte, (pseudonym för Paul Bandisch och Adolf Schütz), vilka också var upphovsmän till förra höstens pilsnerfilm
 I natt eller aldrig) tillsammans med Nils Poppe.
 
Regi: Lars-Eric Kjellgren
Musik: Kai Gullmar och Sune Engström alias Sune Waldimir
Premiär: 15 december 1948 i Stockholm
 
Anmälan tidigast den 11 september till Birgitta Edelman  tel: 013 -15 42 88 eller e-post: birgitta.edelman@telia.com